Skip to main content

Weer opbouwen vanuit het hart. Dat is de gedachte achter het jaarthema 2021-2022 van de Kandelaarkerk in Schildwolde: ‘Ontmoeten’.
De coronatijd heeft het kerkelijk leven behoorlijk ontregeld. Sommigen hebben wel de nodige contacten gehad. Maar anderen (oud en jong!) hebben veel minder gemeenteleden gesproken. Dat heeft tot gevolg dat je veel minder van de ander weet en minder hebt kunnen delen. De verbondenheid is daardoor afgenomen, en misschien ook wel het vertrouwen en de betrokkenheid op elkaar. Met alle waardering voor de mogelijkheden die er waren om de kerkdiensten online te volgen, hebben we ook gemerkt dat fysieke ontmoetingen veel meer opleveren. Niet-ontmoeten is niet goed voor ons. Het heeft eenzaamheid, onverbondenheid, ontmenselijking en verdeeldheid opgeleverd.

Voordat we weer allerlei dingen gaan organiseren en doen, is het goed om eerst te investeren in het ontmoeten van elkaar. Hoe fijn is het, om elkaar echt te spreken! Zowel over de dingen van het gewone leven als over de zaken van het geestelijk leven. Niet omdat het moet, maar omdat het fijn is en bemoedigend werkt om aan een ander te vertellen wat je bezig houdt en van de een ander te horen wat er in zijn/haar hart en leven is.

Aan de hand van de eerste christelijke gemeente (Handelingen 2:36-47) is op de startzondag (12 september) een begin gemaakt om je te motiveren om de ontmoeting te zoeken. God heeft ons gemaakt als mensen die mensen nodig hebben. Een ander echt ontmoeten is soms best spannend en kwetsbaar, maar tegelijk inspirerend en steunend. In een goede ontmoeting ontvangen we iets van God zelf: liefde, trouw, wijsheid. Onze God is de God van de ontmoeting: in de hele geschiedenis is Hij erop uit om mensen op te zoeken en in zijn vriendschap te laten delen.

De beschrijving van de eerste gemeente maakt duidelijk, dat ontmoeting echt de kern vormde van hun gemeenschap. Elke dag zochten ze elkaar op om hun geloof te delen, om elkaar te helpen en om samen te bidden en te zingen. Zo hadden ze gemeenschap met el- kaar en met de Heer. Dat is bijzonder: de verschillen tussen mensen zijn groot: arm en rijk, oud en jong, enthousiast en somber. Ze lijken niets gemeenschappelijk te hebben en kunnen elkaar soms flink irriteren. En toch zoeken ze elkaar op en vormen ze een warme gemeenschap. Ook daarin zie je iets van God in deze wereld: hoe mensen vrijwillig in beweging komen, over hun eigen grenzen heenstappen en elkaar leren aanvaarden.

Waarom zou je elkaar opzoeken? Wat motiveert je daartoe? Het geheim ligt in Jezus Christus. Ieder die gelooft heeft Hem aanvaard als Verlosser en als Heer. Vandaaruit ontstaat het ver- langen van ‘samen in liefde Jezus willen volgen’. Dat klinkt simpel, maar is vaak een strijd. Voor jezelf, omdat je in contacten ook beschadigd en afgewe- zen kunt worden. Of omdat je niet altijd in alles je eigen overtuiging en ge- voel kunt volgen. Vooral omdat je als mens geneigd bent om zelf te willen leven, los van God en mensen. Daarom is het een zaak van geloof en gebed en van bewuste keuze om contact te maken met een ander. Om iemand op te zoeken die je niet vanzelf ontmoet of die niet in jouw netwerk zit. Wil je dat? Neem dan zelf een initiatief en wacht niet tot iemand het voor je organiseert.

Elkaar ontmoeten brengt iets van God in je leven. Je kunt dat samenvatten met J.E.L.
J = Jezus centraal. Hou bij alle gedoe en geregel in de kerk Jezus voor ogen: Wie is mijn Redder? En de Redder van de ander? Wie is de Heer van onze gemeente?
E = Elkaar ontmoeten. Sluit je niet op in jezelf. Neem de stap om contact te maken. Durf te vertellen wat je bezig houdt. En wees gezond nieuwsgierig naar een ander.
L = Leven in liefde. Kijk zo naar elkaar. Vanuit de liefde van Christus vind je de liefde voor de ander. Ook als je kritiek hebt (en dat is soms nodig), verlies dan de liefde niet.

Stellingen / gespreksvragen

 1. Door elkaar te ontmoeten zie ik iets van God… Geef hiervan een voorbeeld uit je eigen leven.
 2. Heb je wel eens een goed gesprek gehad met iemand uit een volstrekt andere bubbel (leeftijd, cultuur)? Hoe kwam dat gesprek tot stand? Hoe kijk je erop terug? Zou je dat vaker willen hebben?
 3. Hoe kun je Whatsapp en Instagram inzetten om een ander echt te ontmoeten?
 4. Hoe zou jij Jezus kunnen ontmoeten, denk je? Wat is daarvoor nodig van jouw kant?
 5. Bij het jaarthema ‘Ontmoeten’ voor onze kerk heb ik wel een paar tips en wensen. Een leuke activiteit zou kunnen zijn … (waarom, hoe en wie?).
 6. Stelling 1: In ieder mens zit een neiging om op zichzelf gericht te zijn: los van God en mensen. Stelling 2: In ieder mens zit een verlangen om echt contact te hebben met een ander en met God.
  Welke stelling is het meest waar, denk je? Wat betekent dat voor jou?
 7. Als je kijkt naar de manier waarop God de ontmoeting met mensen heeft gezocht (door zijn Zoon mens te laten worden), wat kun je daarvan leren voor de manier waarop jij de ontmoeting met een ander zoekt?
 8. Stelling: Een ontmoeting met een ander is pas ge- slaagd als je iets durft vertellen én als je kunt luisteren.
 9. Stelling: Voor een goede ontmoeting hoef je niet persé met elkaar te pra- ten. Maar het kan niet zonder elkaar op te zoe- ken.
 10. Zoek in de Bijbel eens een paar teksten waarin het woord ‘elkaar’ staat. Wat leer je daarvan?