Skip to main content

Viering Heilig Avondmaal

16.30 uur 19.30 uur Dienst online bekijken

Voorganger:

Thema: ‘Ik heb dorst’

Liturgie: votum en groet
Psalm 141:1,2,3
gebed
zingen: Via Dolorosa
     1e dienst graag opname uit de OneDrive – mag met beeld;
     2e dienst begeleid door Gloria)
lezen: Johannes 19:16b-30
preek
Psalm 42a (met uitbreiding: 3 coupletten – zie hieronder)
Avondmaalsformulier 1
Lied 575:1,6 Jezus, leven van ons leven
tijdens de viering
     1e dienst: Gezang 211 Wij knielen voor uw zetel neer
     2e dienst: eerst orgel, daarna Gloria met ‘Aan uw tafel’
afsluiting
Gezang 212 U, lam van God, wij loven U
dankzegging en voorbede
collecte
Lied 381:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
zegen
in stilte verlaten we de kerk

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp