Kerst is samen zingen, samen de bekende kerstliederen zingen, samen naar de blijde boodschap luisteren.
Op vrijdag eerste Kerstdag kunt u/jij vanaf 09.10 uur de kerkradio of televisie/ laptop al aan zetten, en kunt u/jij meezingen.
Er is een opname te horen van bekende kerstliederen, die u thuis mee kunt zingen.

Dienst online bekijken  
Liturgie 25 december 2020 – Eerste kerstdag
Kandelaarkerk Schildwolde
voorganger: ds. Kees van Dusseldorp
ouderling: Eppo Doornbos
lezer: Arnold Doornbos
orgel: Bert Geertsema
zang: veel gemeenteleden
collecte: kerk

Thema: Het licht schijnt!

votum en groet
Lied 477:1,2,3,4 Komt allen tezamen
verootmoediging
Opwekking 527 Licht in de nacht
gebed
Lezen: Lukas 2:1-14
kinderlied: God zal met ons zijn
Lezen: Johannes 1:1-9
Zo is het beloofd (Sela)
preek
Psalm 98:1,2
gebed
collecte Wees niet bang, God is met ons
Gezang 50 (GK03) Ere zij God
zegen

Na afloop: orgelspel

X