Veel berichtgeving gaat dezer dagen via de mail en andere media. Maar ons kerkblad De Band is er nog steeds, in haar vertrouwde vorm op papier! Het blad wordt bij u thuisbezorgd, evenals de post die voor u nog in de postvakjes ligt. Met dank aan de postbezorgers!

Verdere communicatie verloopt voornamelijk per email, website, facebook etc.  Wilt u iets kenbaar maken aan de gemeente houdt er dan rekening mee dat niet iedereen email heeft en voorzie ook in papieren post. Communicatie met de wijkteams is handig in deze.

Houd de agenda in de gaten voor inlevering vanĀ kopij voor de volgende Band.

X