Skip to main content
Category

Nieuws

Nieuws

Nieuws 24 december

Liturgieën van de kerkdiensten op 25 december staan in het andere nieuwsbericht.       Gebedstelefoon en collectesSuggesties voor dankzegging en voorbede naar 06 25122783.Het rekeningnummer voor de collectes is NL93…
joukje koehoorn
24/12/2022