Skip to main content

In de Adventstijd volgen we de eerste gebeurtenissen uit het boek Lucas. Lucas schrijft heel beeldend, je ziet het verhaal zo voor je … als een schilderij… Daarom heb ik gekozen voor een open schilderijlijst, waarbinnen de verschillende gebeurtenissen een plek krijgen. Daarvóor staan de 4 adventskaarsen, elke zondag wordt er 1 meer aangestoken.

1ste Advent
In een tijd van donkerte en verlangen naar redding van de overheersers, heeft Zacharias in de tempeldienst een ontmoeting met de engel Gabriël… Zacharias zal in zijn hoge leeftijd nog een zoon ontvangen en deze zoon mag de weg vrijmaken voor de Verlosser die komen zal! Wat een hoopvol bericht! -Verlangen naar redding – wordt zichtbaar in de vorm van de tak: ‘tak- armen’ omhoog: ‘Here God, help toch!’ Daarbinnen een vlam met groen eraan als teken van weer hoop– vol vooruit kunnen zien!

2de Advent
Nu brengt de engel Gabriël bij Maria een blij bericht.. :jij mag de moeder worden van de komende Verlosser en je moet hem de naam Jezus geven! We doen nog meer groen en bloemen bij de vlam…want wát een blij vooruitzicht en hóop geeft dat bericht! Maria is uitgebeeld in een nederige houding: ‘mij gebeurt zoals U zegt!’

3de Advent
Maria, horend dat ook Elisabeth zwanger is, reist er naar direct naar toe.. 2 vrouwen, die elkaar ontmoeten in een bijzondere situatie: beide zwanger van een zoon met een heel speciale taak voor hun volk en ook de wereld… de éen jong.. de ander oud.. maar beide zó blij en juichen God lof toe! Elisabeth, samen met Maria, uitgebeeld met de handen omhoog! : ‘Hij heeft zich het lot aangetrokken van Israël..’

4e Advent
Deze zondag staan we stil bij de geboorte van Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth! Geboren met een bijzondere taak: De staf verwijst naar: op weg gaan om de weg vrij te maken; het volk voorbereiden op de komst van dé Redder en daarmee hun redding door vergeving van de zonden!

Kerst
Feest van de geboorte van de Redder van deze wereld! Witte bloemen om de Paaskaars: hét Licht der wereld is gekomen! Klimop als teken van Gods trouw!

Oud- en nieuwjaar
Wat nemen wíj mee…? B.v. uit deze advents- kerst- tijd ..? Óf vanuit het oude jaar mee naar het nieuwe? De wijzen brachten geschenken en Maria bewaarde al deze dingen in haar hart..’ Een hart aan de Paaskaars als verlangen dat ons hart en leven vo’ mag zijn/ worden van de lof en dankbaarheid aan óok ónze Redder!

Fijne Adventstijd!
Gerda Scherff