Zondag 12 juli jl. in de ochtenddienst heeft Jouke Postma openbare belijdenis van zijn geloof afgelegd.

Zijn persoonlijke belijdenis is gebaseerd op Romeinen 5-1-4:
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 

Je kunt de dienst online nog een aantal weken terugkijken!

X