Skip to main content

Morgendienstaanvang  09.30 uur

Voorganger.ds.J.van der Wal

PSALM 85,11b 04-09-22, 9.30 Schildwolde

LITURGIE

(0) MEDEDELINGEN KERKENRAAD

(1) GEZONGEN VOTUM

(2) GROET + GEZONGEN AMEN

(3) LIEDBOEK 1010,1.2.3+4 ‘GEEF VREDE, HEER, GEEF VREDE’

(4) WOORDEN VAN VERBOND(ENHEID): ‘WOORDEN VAN HET LEVEN’

(5) GEZONGEN GEBED: GKB (2017) GEZANG 246,1.2+3 ‘NU BIDDEN WIJ MET OOTMOED EN ONTZAG DE VADER AAN…’

(6) KINDMOMENT MET LIED: GKB (2017) GEZANG 157,1.2+3 ‘EENS ZAL ER VREDE ZIJN, EENS DROOGT GOD ELKE TRAAN’

(7) BIJBELDEEL: PSALM 85 / NBV (VOORLEZER)

(8) PSALM 85,3+4 ‘BIJ WIE HEM VREZEN IS ZIJN HEIL GEPLANT’

(9) TEKST: PSALM 85,11b / NBV

(10) WOORDWERK / PREEK

(11) OPWEKKING 378 ‘IK WIL JOU VAN HARTE DIENEN’

(12) GEBED

(13) KOLLEKTEN

(14) GKB (2017) GEZANG 229,1.2.3+4 ‘WIJ ZINGEN GOD TER ERE

IN GROTE DANKBAARHEID…’

(15) ZEGEN + GEZONGEN AMEN

(16) LIEDBOEK 425 ‘VERVULD VAN UW ZEGEN

Dienst online bekijken

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp

Middagdienst 14.30 uur

Voorganger: ds.L.G.Boonstra

Mededelingen.

VOTUM/VREDEGROET.

GK17, gezang 163: 1, 2 en 3. Dit huis, een herberg onderweg..

GEBED.

LEZEN: Lukas 10: 25-37.

Liedboek (oud), gezang 436: 1, 4 en 6. Jezus neemt de zondaars aan..

TEKST: Lukas 10: 37.

PREEK.

Psalm 125: 1 en 4.

DANKGEBED.

COLLECTE.

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS.

Opwekking 378: 1-5. Ik wil jou van harte dienen..

Zegen.Dienst online bekijken