Liturgie hemelvaartsdag
Trouwdienst Johan Bierma & Marieke Benthem
Schildwolde, 13 mei 2021

Aanvang: 09.30
voorganger: Kees van Dusseldorp
ouderling: Abel Huizinga
collecte: Kerk
orgel/zang: Bert Geertsema c.s.

Thema: niet alleen!

liturgie:
votum en groet
Gezang 215:1,3,5 De dag van onze vorst brak aan
belijdenis: Kolossenzen 3:1-4
gebed
lezen:    Handelingen 1:1-14
Lied 234 (LB74) Al heeft Hij ons verlaten
lezen:    Prediker 4:7-12
Psalm 100
preek Pred.4:12b
Psalm 68:8,11
huwelijksformulier
Gezang 177:1,2 Heer, U bent mijn leven
bevestiging
Gezang 261 De Heer zegene U
dankgebed
Lied 913 Wat de toekomst brengen moge
zegen

X